Kihon, Kata & Kumite

Kihon

Kihon er en træningsmetode baseret på, at kunne gå i dybden med de forskellige teknikker. Man kan f.eks. pille enkelte teknikker ud fra kata og træne dem, uden at skulle huske en hel kata. Når bevægelserne "sidder", kan man sætte dem tilbage i kata igen for at få helheden med. Kihon kan også trænes med henblik på senere, at skulle stå overfor en modstander. Når først man er blevet fortrolig med teknikkerne, kan man så afprøve dem på en modstander.

Kihon kan trænes på mange måder. Enten med enkelte teknikker såsom: jodan oi-zuki eller med mange teknikker som f.eks: Gyaku-zuki, maegeri oi-zuki, gedan barai. Oftest trænes teknikkerne i kihon, ved at udføre teknikken eller teknikker fem gange. De kan også trænes hvor man bliver på stedet, og skifter mellem forskellige Dachi (stillinger) og håndteknikker. Kihon er en vigtig træningsmetode til at gøre stillingerne stærke, og træne hurtighed og præcision.

Kata

Den mere formelle del af karate vises som Kata (figurøvelser), der består af en serie af de forskellige former for karate-teknik: hånd-, fod- og kropsbevægelsesteknikker.

Kata er baseret på den imaginære tilstedeværelse af fire eller otte modstandere, og giver øvelse i, at møde modstandere fra alle sider. Der findes i JKA Shotokan Karate-Do 26 forskellige Kata, hvori alle variationer af angreb- og forsvarsteknik er vævet ind.

I konkurrencer afgøres kata ved flag-system i indledende runder, hvor deltagerne bærer rødt eller hvidt bælte. Dommerne markerer, udfra en bedømmelse af deltagernes tekniske kunnen, med et rødt eller hvidt flag, hvem der er vinderen. I finalen afgøres konkurrencen ved point-system. Point, afgivet af hver at de fem dommere, bliver lagt sammen efter følgende fremgangsmåde: Højeste og laveste point trækkes ud og de resterende point lægges sammen.

Kumite

Fri kamp (kumite) er den mest avancerede del af karate. På mange måder kan den minde om boksning med den væsentlige undtagelse, at angrebene standses lige før der opnås kontakt med målet. Grunden hertil er, at der kunne opstå farlige situationer, hvis en af kæmperne ramte modstanderen med et nøjagtigt ført angreb.

Shiai-Kumite (konkurrence)

Her består selve kampen af en fri udveksling af stød, slag, spark og parader, indtil en af deltagerne får et præcist gennemført angreb ind mod en af modstanderens vitale kropsdele. Kampen standses, og alt efter graden af den udførte teknik, eller mangel på samme, gives et helt eller halvt point. Nøjagtigheden og effektiviteten af et stød, slag eller spark mod det tilsigtede mål, afgøres bl.a. af - korrekt stilling og balance af kroppen - kraftfuldt angreb eller svagt angreb - korrekt afstand i afslutningen af angrebet.